www.Elena.bg – Your guide in Elena MountainsБългарска версияVersion française

The Municipality
Population
Infrastructure
Economy and agriculture
Projects and programs (bg)
Health and social services
Education (bg)
Culture and medias (bg)
Sport and tourism
Museum
History (bg)
Guide (bg)
Real estate (bg)
Search

Important telephones

Код за автоматично избиране от цялата страна- 06151

Наименование

Телефон

Автогара Елена

61-60

Архиерейско наместничество

60-05

Бюро по труда

52-48

Вестник „Еленска трибуна”

63-31

ВиК

76-97

Градска библиотека

64-51

Детска градина

60-43,61-74

Детска педагогическа стая

58-22

Детска ясла

63-74

Дирекция „Социално подпомагане”

63-59, 58-52

Държавно лесничейство Буйновци

06154/310

Държавно лесничейство Елена

62-81

Електроснабдяване

63-73, 78-94

ЖП гара Горна Оряховица

25050

Медицински център I

60-60

Музеен комплекс

61-29, 60-53

Община Елена

62-61, 61-43

Общинска служба „Земеделие и гори”

64-43

Общински съвет - Елена

65-57

Общински туристически информационен център

74-30

Подстанция

63-53

Пътна помощ

68-01

Районен съд

62-34, 62-40

Районна пощенска станция

65-20, 61-68, 65-90

Районна прокуратура

65-63, 60-94

Районна служба пожарна и аварийна безопасност

61-77

Районно полицейско управление

61-77

СОУ „Иван Момчилов”

62-50, 61-45

ТД „Чумерна”- Елена

51-91

Технологичен възел „Далекосъобщения”

65-66, 62-00

ХЕИ

60-14

Читалище „Напредък”

70-83

 


Home | Sitemap | About | Contacts | Feedback | Advertisement | License agreement

© 2004-2011 Eng. Svetoslav Mihaylov

 

Links: DanySto Info | Elena Mountains