www.Elena.bg – Your guide in Elena MountainsБългарска версияVersion française

The Municipality
Population
Infrastructure
Economy and agriculture
Projects and programs (bg)
Health and social services
Education (bg)
Culture and medias (bg)
Sport and tourism
Museum
History (bg)
Guide (bg)
Real estate (bg)
Search

Проекти и програми

Изграждане на довеждащ колектор

Предпроектните проучвания за пречистването на отпадните води и изграждане на канализационна система на гр. Елена започват през 70-те години на миналия век. През 1972 г. е изготвен работен проект за корекция на река “Еленска”, а през 1978 г.- работен проект за канализация на града. След развилата се през 1983- 1984 г. хепатитна епидемия, въз основа на одобрения през 1975 г. застроителен и регулационен план е разработен и одобрен работен проект за реконструкция на канализационната мрежа за отвеждане на отпадните води.

От 1984 г., когато стартира строителството, до 31 декември 2002 г., въпреки бавните темпове на изпълнение, поради липсата на средства, по първия етап- КОЛЕКТОРИ- са положени 1757 м, изградени са и 785 м подпорни стени. Поради недостатъчните средства за капиталови разходи и невъзможността за финансиране на толкова крупен обект, община Елена непрекъснато е търсила възможности и кандидатствала по различни програми. Едва през 2003 г., след поредно кандидатстване пред Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) одобри отпускане на безвъзмездна помощ за изпълнение на част от проекта. На 30 декември 2003 г., след проведени процедури е избран изпълнител и е подписан договор между ПУДООС и община Елена. Инвеститори са МОСВ и община Елена, главен изпълнител е фирма “Монимекс” ЕООД- гр. София, с подизпълнители- “Буковец” ЕООД- гр. Елена и ЕТ “Леми 99- Мима Ганчева”- гр. Габрово, а строителният надзор се упражнява от ЕТ “НСН- Стефан Стефанов”- гр. Велико Търново.

Първа копка на колектораНа 11 Февруари 2004 г. беше направена първа копка от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова и кмета на община Елена Сашо Топалов, с което започна отново строителството на един от най-крупните и приоритетни обекти за гр. Елена. На събитието присъстваха – зам. министърът на МОСВ Мануела Георгиева, областният управител на област Велико Търново Красимир Генчев, депутатите Марияна Костадинова и Христо Георгиев, директорът на РИОСВ- гр. Велико Търново инж. Елена Григорова, директори и управители на регионални институции, кметове и председатели на общински съвети, граждани.

До месец юли 2004 г. е изпълнено строителството по улиците “Крайбрежна”, част от “Ст. Михайловски”, продължава работата по ул. “Чучур”. Направено е ново искане пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за продължаване на обекта в централната градска част до кръстовището при сградата на бившия АПК.

Намеренията на общинското ръководство е изграждането на цялостната канализационна система на гр. Елена, отреждане на терен за пречиствателна станция, изработване на проект за същата и нейното изпълнение.

Обратно

 


Home | Sitemap | About | Contacts | Feedback | Advertisement | License agreement

© 2004-2011 Eng. Svetoslav Mihaylov

 

Links: DanySto Info | Elena Mountains