www.Elena.bg – Your guide in Elena MountainsБългарска версияVersion française

The Municipality
Population
Infrastructure
Economy and agriculture
Projects and programs (bg)
Health and social services
Education (bg)
Culture and medias (bg)
Sport and tourism
Museum
History (bg)
Guide (bg)
Real estate (bg)
Search

Култура и медии

СъбитияЧиталищаКлуб на пенсионераГалерии и изложбиБиблиотекаМедии

Вестник "Еленска трибуна"

Вестник "Еленска трибуна"Общинският вестник "Еленска трибуна” е единственото печатно издание, което излиза в община Елена. Той е наследник на прогресивния вестник ”Еленска защита” на Панайот Кършовски от 1937 година.

Първият брой на “Еленска трибуна” излиза на 7 юни 1959 година със заглавка ”Балканска трибуна” и в продължение на 45 години, въпреки превратностите на времето, издаването му не е спирало. Издател на вестника е “Еленски балкан” ООД- дружество с 52% дялово участие на община Елена и 48% на частни лица. Тиражът му е 1200 броя, разпространява се чрез абонамент- 1000 броя и ръчна продажба- около 100 броя. Изданието е в таблоиден формат, 4 страници и излиза всеки втори и четвърти четвъртък на месеца. Интерес към него има не само от местното население, той се получава от дългогодишни абонати в много градове на страната- София, Русе, Варна, В. Търново, а също и в чужбина- Австралия, Канада, САЩ, Германия и др.

Изданието отразява цялостния живот в общината, на неговите страници намират място най-важните събития и личности и за тези 45 години той се превърна в летописец на града и селата в еленския край.

Вестникът се прави от нещатна редакция с помощта на дългогодишни утвърдени сътрудници. Адресът е: гр. Елена, ул. “Иларион Макариополски” №24, тел. 06151/20-33, главен редактор- Мария Симеонова, тел. 06151/2331, 3645 , e-mail: [email protected].

 

Общински радиовъзел Елена

Общинският радиовъзел защитава конституционното право на гражданите да бъдат информирани. Използвайки спецификата на разпространение чрез радиотранслационна мрежа то достига до почти всички кътчета на общината и има възможност да отразява всички сфери на обществените отношения. Премахва естествената географска откъснатост и ангажира всеки един гражданин към общественият живот на региона.

Тъй като не е рамкирано от твърдо определен статут, общинското радио има възможност да излъчва предавания с разнообразна тематика- от съобщения и реклами с най-разнообразно естество до есета, лекции и интервюта, свързани с общественозначими дати и събития.

Има възможност да създаде постоянен информационен мост между общинската администрация и гражданите, изграждайки ангажираност към управлението на региона.

 

Такси за услуги

 

Съобщения от общ характер- 1,20 лева на минута.

Съобщения с рекламна цел- 3 лева на минута.

    - седмично излъчване- 12 лева на минута.

    - месечно излъчване- 42 лева на минута.

Траурни съобщения безплатно.

 

Събития | Читалища | Клуб на пенсионера | Галерии и изложби | Библиотека | Медии

 


Home | Sitemap | About | Contacts | Feedback | Advertisement | License agreement

© 2004-2011 Eng. Svetoslav Mihaylov

 

Links: DanySto Info | Elena Mountains